دپارتمان برندینگ

برندینگ به ذات خو هموار کننده مسیر است ،اگر همین هموارساز ،خود اشتباه پیاده سازی شود آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورد .

هدف از برندینگ :

  • برای دیده شدن در میان رقبا
  • برای انتخاب شدن حداکثری
  • برای اینکه در بازاریابی حداکثر بهره وری وجود داشته باشد باید برندینگ به بهترین شکل خود صورت پذیرد 
  • یک برند خوب را آنجا به خاطر بیاورید که در قفسه ای از فروشگاه بدون توجه به دیگر اسامی و برند ها آنچه در ذهنتان بود را انتخاب میکنید
  • یا انجا که بدون توجه به قیمت بالای یک محصول آن را میخواستید و خریداری کردید.